Adaptacja biznesu na czas pandemii

Adaptacja biznesu na czas pandemii


Wraz z poważnym kryzysem zdrowotnym i humanitarnym spowodowanym pandemią koronawirusa, przedsiębiorcy na całym świecie borykają się z ogromnymi wyzwaniami biznesowymi. Między innymi z załamaniem popytu klientów, znacznymi zmianami regulacyjnymi, przerwami w łańcuchu dostaw, bezrobociem, recesją gospodarczą i zwiększoną niepewnością. Podobnie jak zdrowotna i humanitarna strona kryzysu, strona biznesowa potrzebuje sposobów na odzyskanie sił.

1. Jaką pozycję możesz osiągnąć podczas pandemii i po niej?

Aby podejmować mądre decyzje strategiczne, musisz zrozumieć pozycję swojej organizacji w swoim otoczeniu. Kim jesteś na swoim rynku, jaką rolę odgrywasz w swojej branży i kim są Twoi główni konkurenci? Musisz także zrozumieć, dokąd zmierzasz. Czy możesz zamknąć działalność i ponownie otworzyć bez zmian po pandemii? Czy potrafisz odzyskać utraconą pozycję? Czy zbankrutujesz, czy może staniesz się liderem rynku napędzanym rozwojem sytuacji podczas blokady?

2. Jaki jest twój plan odbicia od kryzysu?

Plan jest działaniem wskazującym drogę do pozycji, którą masz nadzieję osiągnąć. Powinien wyjaśniać, co musisz zrobić dzisiaj, aby jutro osiągnąć swoje cele. W obecnym kontekście pojawia się pytanie, co należy zrobić, aby przejść przez kryzys i wrócić do biznesu po jego zakończeniu. Brak planu tylko pogarsza dezorientację w i tak już zagmatwanej sytuacji. Przygotowując kroki, które zamierzasz podjąć, zastanów się dokładnie co możesz zrobić, aby odbić się od dna.

3. Jak zarządzać ludźmi i atmosferą podczas kryzysu?

Zapewne dużo czasu spędzasz na kontrolowaniu swoich pracowników podczas pracy zdalnej. Musisz wiedzieć, że współpraca w biznesie opiera się na zaufaniu. Traktuj swoich pracowników po partnersku, a oni również będą się starali zachować motywację do pracy w tym trudnym dla wszystkich okresie. Kryzys może zbliżać ludzi w dążeniu do celów. Może również rodzielać ludzi przy nieodpowiednim zarządzaniu ich emocjami i komfortem psychicznym. Jak przygotowana była Twoja organizacja kulturowo do radzenia sobie z kryzysem? Czy bieżąca sytuacja zbliży pracowników, czy ich rozdzieli? Czy po zakończeniu pandemii zobaczysz inną organizację? Twoje odpowiedzi pokażą Ci w jakim jesteś miejscu i jak może wyglądać twoja firma po pandemii.

4. Jakie projekty pomogą rozwiązać ludzkie problemy w Twojej branży podczas pandemii i po niej

Niemal każda branża, może rozwiązywać ludzkie problemy w tym trudnym czasie. Jedne są niezbędne do rozwiązania tj. artykuły spożywcze, higieny a drugie dbają o to abyśmy się podczas pandemii nie nudzili, dostarczają narzędzia do pracy lub przeprowadzają niezbędne usługi. Restaurcja ponosząca wielkie straty ze względu na zamknięty lokal, może w tym czasie poszukać innych form dostarczania posiłków. Może też zaproponować kursy kulinarne za opłatą subskrypcyjną. Musisz zadać sobie dwa pytania. Jak chcesz uchronić się przed zamknięciem firmy? Jak możesz rozwiązać ludzkie problemy w okresie pandemii dzięki swoim usługom lub produktom?

5. Czy jesteś gotowy do walki?

Na koniec musisz ocenić gotowość organizacji. Czy jesteś gotowy i jesteś w stanie zrealizować nakreślone przez Ciebie projekty, zwłaszcza jeśli znaczna część Twojej organizacji przeszła na pracę zdalną? Widzimy duże różnice w gotowości na poziomie indywidualnym, zespołowym, organizacyjnym i krajowym. Dostępne zasoby, a także szybkość i jakość procesów decyzyjnych różnią się znacznie, a różnice będą określać, kto osiąga, a kto nie odnosi sukcesu.

+ There are no comments

Add yours