Sprzęt outdoor w internecie.

Full-serwis

Informacyjno – wizerunkowy serwis dla jednego z krajowych dystrybutorów sprzętu outdoorowego. Zbudowany z zastosowaniem responsive design, poszczególne działy oferty stworzone zostały w oparciu o ideę one page.

Montaż serwisu – eFresh

Uczestnicwo w wypracowaniu założeń strategicznych dla komunikacji, przygotowanie projektu funkcjonalnego i graficznego serwisu oraz wdrożenie techniczne.

Udziały eFresh

Koncepcja funkcjonalna i graficzna, wdrożenie i utrzymanie projektu.