Gigant branży spożywczej
w naszych rękach.

Kurs otwarcia

To największa polska firma zajmująca się hurtową sprzedażą produktów spożywczych – roczny obrót Grupy Eurocash to 40 mld złotych. To także jedna z największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Notowania dla Eurocash S.A.

Naszym zadaniem było stworzenie nowoczesnego serwisu korporacyjnego – zarówno pod względem wyglądu jak i rozwiązań funkcjonalnych.

Aktywa na parkiecie

Strona jest zbudowana zgodnie z obowiązującymi trendami w zakresie kształtowania wizerunku dużych firm online, a jednocześnie wykracza poza te schematy. Dział Relacji Inwestorskich jest modelowym przykładem rozbudowanej komunikacji online z inwestorami – akcjonariusze firmy mają stały dostęp do aktualnych informacji o kondycji finansowej spółki (bieżące notowania, analizy finansowe, rekomendacje, itp.).

Udziały eFresh

Architektura serwisu, projekty funkcjonalne i graficzne, wdrożenie, rozwój i utrzymanie.